Valikko Sulje

Lasten tunnit

Lapset

Tarjoamme ratsastusryhmiä lapsille useammalla eri tasolla. Lasten kohdalla ryhmän valintaan vaikuttavat sekä lapsen ikä että ratsastuskokemus.

Lapset, joilla ei ole lainkaan ratsastuskokemusta aloittavat ratsastamisen alkeisryhmistä, joita ratsastuskoulussamme järjestetään säännöllisin väliajoin. 

Alkeisryhmässä lapsen apuna on henkilö, joka taluttaa ponia ja auttaa ponin varustamisessa ennen ja jälkeen ratsastustunnin. Näin ratsastusharrastuksen aloittaminen on turvallista ja mieluisaa.

Yli 13-vuotiaat nuoret, joilla ei ole aiempaa ratsastuskokemusta aloittavat harjoittelun aikuisten alkeisryhmässä.


Alkeisryhmän jälkeen lasten ryhmät on jaettu kolmelle eri tasolle.

Jatkotasolla ratsastaja hallitsee ponin itsenäisesti käynnissä ja ravissa. Tunneilla aloitetaan harjoitella laukkaamisen taitoja.
Ratsastuskokemusta noin 1-2 vuotta.

Perusmerkin tason ryhmissä ratsastaja hallitsee ponin kaikissa askellajeissa ja tehtävien taso on haastavuudeltaan laajempi.
Ratsastuskokemusta noin 2-3 vuotta tai enemmän. 

C-merkin tasolla ratsastaja hallitsee ponin kaikissa askellajeissa ja tekee taidollisesti haastavampia tehtäviä.
Ratsastuskokemusta noin 3-5 vuotta. 

Jokaisen lapsen ja nuoren tunti sovitaan aina yhdessä opettajien ja huoltajien kanssa, sillä jokainen ratsastaja kehittyy omaa tahtiaan.

Ratsastustuntien lisäksi meillä on tarjolla kursseja ja leirejä, joista löydät tarkempaa tietoa kohdasta Kurssit ja leirit.